MTZS proti dopingu

2 avgusta, 2017

KAJ JE DOPING?

Doping je prepovedano  dajanje in jemanje prepovedanih substanc ter uporaba prepovedanih metod.

Prepovedane substance so človeškemu organizmu tuje substance, ki stimulirajo organizem in povečujejo njegove sposobnosti, ter substance v večjih količinah, kot jih človeški organizem normalno potrebuje.

Prepovedane metode so doping krvi ter uporaba substanc in metod, ki spremenijo vzorec urina, ki je potreben za analizo.

Na podlagi ratifikacije evropske Konvencije o boju proti dopingu in Medicinskega pravilnika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) sta Slovenija kot država in Olimpijski komite Slovenije (OKS) s svojimi članicami dolžna izvajati aktivnosti proti uporabi dopinga. Za te potrebe sta Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in OKS ustanovila Nacionalno antidoping komisijo (NAK) kot organ, ki skrbi med drugim tudi za izvajanje doping testov in v skladu s pravilniki ustrezno reagira.

Namen NAK pa ni samo testiranje, temveč tudi izobraževanje, zato jo tudi sestavljajo priznani slovenski medicinski in športni strokovnjaki.

Nov Protidopinški pravilnik je bil sprejet na seji Izvršnega odbora OKS, dne 25. maja 2010.

3.1.Ta pravilnik velja za NAK, za nacionalne panožne športne zveze in za vse udeležence njihovih dejavnosti, in sicer preko udeleženčevega članstva, športne akreditacije, sodelovanja v njihovih dejavnostih ali športnih dogodkih. Oseba, ki ni članica katere od nacionalnih panožnih športnih zvez in izpolnjuje pogoje za članstvo v registriranem seznamu za testiranje NAK, mora postati članica nacionalne panožne športne zveze in mora biti na voljo za testiranje vsaj (12) dvanajst mesecev pred udeležbo na mednarodni prireditvi ali tekmovanju ali na prireditvi oziroma tekmovanju svoje nacionalne panožne športne zveze. Pravilnik velja tudi za vse dejavnosti, ki jih na kakršenkoli način organizira, vodi, sklicuje ali potrdi nacionalna panožna športna zveza, in za vse osebe, ki so na kakršenkoli način udeležene pri takšnih dejavnostih.

4.1. Nacionalne panožne športne zveze so dolžne sprejeti ta pravilnik in vse dokumente, ki so sprejeti na njegovi podlagi, in ga vključiti bodisi neposredno ali preko sklicevanja v svoje splošne akte, statut in/ali druga pravila in na ta način preko športnih pravil ter pravic in dolžnosti zavezati svoje člane in udeležence. Če nacionalna panožna športna zveza sprejme ta pravilnik, se šteje, da je v celoti vključila določila tega pravilnika v svoje pravilnike, statut in/ali druga pravila.

MTZS je sprejela svoj prvi Pravilnik o doping kontroli na seji Upravnega odbora 29.11.2004.

Sestavni del pravil je lista prepovedanih snovi  in postopkov, ki jo vsako leto objavi NAK.

Kaj je Lista prepovedanih substanc in postopkov ?

Lista prepovedanih substanc je seznam snovi, ki so prepovedane ves čas (na samem tekmovanju in izven njega). Le ta jasno opredeljuje vse snovi, ki se jih ne sme NIKOLI uporabljati.

Listo  prepovedanih snovi in postopkov, ki velja za leto 2010, v slovenščini najdete na internetni strani OKS.

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/Dokumenti_OKS/doping/lista-prepovedanih2010.doc

Kaj mora član MTZS vedeti in kaj mora športnik storiti, če mora jemati kakršnokoli medicinsko ali prehrambeno dopolnilo?

Vsak član in sodelavec MTZS , ki krši pravila anti-dopinga, tvega disciplinske posledice. Zato mora vsak poznati vsebino seznama prepovedanih substanc.

Pred uživanjem tovrstnih zdravil ali prehrambenih dopolnil, se mora vsak tekmovalec  posvetovati s ( klubskim) zdravnikom ali svojo nacionalno organizacijo, ki pokriva anti-doping, da se prepriča, da ti proizvodi ne vsebujejo prepovedanih snovi.

Kje lahko poiščete več informacij o svetovni antidoping agenciji?

  • www.uefa.com – Anti-Doping Section. Tu najdeš tudi informacijo o TUE
    (Mednarodni standard za terapevtske izjeme.)
  • www.wada-ama.org – WADA (WORLD ANTI DOPING AGENCY- svetovna antidoping agencija)
  • Nacionalna Anti-doping organizacija

Zgodovinska dejstva uporabe dopinga

Doping ni produkt 20. stoletja, temveč se je pojavil že nekaj stoletij pred našim štetjem kot stimulus pred bitkami. V obdobju do začetka olimpijskih iger moderne dobe konec 19. stoletja ni znanih večjih posegov dopinga v šport, sicer pa se je kasneje razcvetel predvsem s profesionalizacijo športa. Najprej pri posameznikih in kasneje so tudi posamezni sistemi v državah podpirali in uresničevali svoje ambicije v športu s pomočjo prepovedanih substanc in postopkov.

Ker je doping škodljiv zdravju in je njegova uporaba neetična ter proti vrednotam fair-playa, so se v svetu pojavile komisije, ki so se borile proti uporabi dopinga. Tudi MOK je pričel s tem bojem in leta 1961 ustanovil Medicinsko komisijo, ki v sodelovanju s svetovno antidoping agencijo (www.wada-ama.org) izvaja kontrolo uporabe dopinga.

Škodljivost dopinga

Uporaba dopinga ni samo neetična, temveč tudi zdravju zelo škodljiva. To potrjujejo mnogi smrtni primeri in pa obolenja povezana z uživanjem prepovedanih substanc. Skupin zdravju škodljivih in hkrati prepovedanih substanc ter tehnik je več, učinki pa tudi različni zato si pazljivo preberite o vsakem posebej.

Comments are closed.