Pravila

12 oktobra, 2018

Nada Skuk
Predsednica MTZS

Dobrodošli na spletni strani Mažoretne in twirling zveze Slovenije! V izdelavi je  nova spletna stran, ki bo postavljena v kratkem.

Welcome at our web site. In short time we will have a new web site!

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci naše  spletne strani, dovolite, da vam na kratko predstavim našo zvezo.

V Radečah, 9. maja 2001, smo društva iz Cerknice, Horjula, Logatca, Laškega, Radeč, Trebnjega in Trbovelj, na ustanovni skupščini uresničili, kar smo razmišljali le nekaj mesecev pred tem, ustanovili smo zvezo društev, s katero smo si zastavili cilj,  razvijati klasično mažoretno dejavnost in baton twirling šport.
Z veseljem in zadovoljstvom se spominjamo vsakega leta posebej, vsakega skupnega dogodka, sestanka, tekmovanja, od ustanovitve »naše zveze« dalje. Vsakič se je prijetno sestati, srečati s prijatelji in prijateljicami, pa čeprav tudi tekmujemo med seboj. Vedno so srečanja pristna, vesela, ker nas druži skupno veselje do plesa s palico in ker smo postali dobri prijatelji! S ponosom se lahko ozremo na skupno prehojeno pot, na razvoj zveze in na dosežke naših tekmovalk v tem času! Ob svečanem praznovanju 10. obletnice delovanja smo se marca 2011 na slavnostni skupščini zahvalili ustanoviteljem in najbolj aktivnim članom ter podpornikom in sodelavcem zveze.

Med našimi člani so najstarejša mažoretna in twirling društva v Sloveniji, kot sta društvo iz Logatca in Nove Gorice, ki se ukvarjajo z mažoretno in twirling dejavnostjo že preko 40. let. Med našimi člani so društva, ki nekatera združujejo preko 100 članov, športnikov in mažoret.

NOVA PRAVILA IN NOVE KATEGORIJE

Skozi vsa leta prilagajamo postopno razvoj twirlinga in mažoret mednarodnim pravilom naše krovne zveze WBTF, pri tem upoštevamo tudi sposobnosti in zmožnosti naših članov. Pred nami so velike spremembe, v kratkem bo objavljen nov pravilnik za 2019, ki vsebuje vrsto novih kategorij, ki ji uvajamo.

Veseli smo, da se pod okrilje WBTF z naslednjim letom na tekmovanju Grand Prix v Franciji vključujejo tudi mažorete!

In s čim se ukvarjamo?

O tem se lahko prepričate na naših prvenstvih in tekmovanjih, ko se zberejo vsako leto najboljši iz Slovenije!
Mažoretna dejavnost obsega klasično parado  in slikovite figurative na primerno glasbo ob izvajanju elementov z mažoretno  palico, ali uporabi pom-pomov.
Mažorete so dekleta v značilnih uniformah, po katerih jih prepoznamo in so značilne za vsako društvo. Na nastopih jih največkrat srečate ob spremstvu godbe na pihala.
Baton twirling šport združuje znanje baletnih tehnik, gimnastike in plesa na različno glasbo z izvajanjem zahtevnih predpisanih elementov s posebno twirling palico, visoke mete in rolanje na različnih delih telesa, v solo, parih ali skupinah. V tem športu tekmujejo dekleta in fantje v športnih dresih in kostumih ter primernih plesnih copatih na parketu v športnih dvoranah.

Izobražujemo trenerke, trenerje, mentorice  in sodnike
Naše mažorete in športnike baton twirlinga trenirajo strokovno usposobljene trenerke twirlinga in klasične mažoretne dejavnosti. Na vsakoletnih obveznih seminarjih smo izšolali že več deset  nacionalnih sodnikov za mažoretno dejavnost, od teh ima 5 sodnic tudi mednarodno licenco EMA.

Ponosni smo, da imamo v svojih vrstah že dve sodnici s certifikatom WBTF ( Svetovna zveza twirlinga). Nacionalne sodnice  in sodniki  se usposabljajo po programu izobraževanja na nacionalnih in mednarodnih seminarjih ter sodijo na nacionalnih in regionalnih prvenstvih in tekmovanjih.
Za člane in članice organiziramo številne seminarje in usposabljanja, najbolj zanimivi in obiskani so Tabori MTZS, ki jih že vrsto leto organiziramo v jesenskem času, zadnja leta v Podčetrtku.

Včlanjeni smo v mednarodne organizacije
Od leta 2001 do 2015 smo bili člani Evropske mažoretne zveze, EMA, od leta 2003, ko smo se prvič v Španiji predstavili na svetovnem nivoju pa smo tudi polnopravna članica Svetovne zveze twirlinga, WBTF.  Od 17. decembra 2013 smo člani OKS_ združenja športnih zvez Slovenije. Od leta 2012 naša predsednica zastopa Slovenijo v Evropski komisiji WBTF, ki je pristojna za področje twirling športa v Evropi. Novembra 2013 je bila ustanovljena nova Svetovna Unija IBTF, katere člani smo, saj sta se  povezali dve svetovni twirling zvezi  WBTF in WFNBTA.

Organiziramo prvenstva

Letos je potekalo že 18. odprto državno prvenstvo, kjer lahko kot že do sedaj, sodelujejo tudi nečlani zveze, pomeni tudi kvalifikacije za mednarodna tekmovanja in prvenstva. predtekmovanje je potekalo že  januarja , četrt in polfinale , marca, ko je po novem pravilniku tudi že finale za nižje nivoje C 1 in C2  v solo in Dance Twirl kategorijah, ter finale twirling športa  in Basic Strut, ki je  bilo  aprila v  Kranju.

Mažoretni del je potekal  26.maja v Novi vasi, kjer so prvič po novih pravilih v okviru mažoretne dejavnosti po novem tekmovali tudi najmlajši v Basic Strut-u.

MTZS ima izdelan Pravilnik tekmovanja in prvenstev MTZS ( v nadaljevanju najpomembnejše določbe povzete), ki vsebuje poleg splošnih in organizacijskih pravil tudi priloge, ki vsebujejo natančne opise obveznih programov ter opise obveznih elementov s palico in telesnih (baletnih) gibov.

Že od leta 2000 se naša društva redno udeležujejo Evropskih mažoretnih tekmovanj in se vedno dobro uvrstijo. Tako so mažorete tekmovale že na Češkem, V Angliji, na Poljskem, Hrvaškem, Slovaškem, v Romuniji ,  Italiji, v BiH, v Črni Gori in Franciji.
Naša zveza je organizirala že več Twirling open tekmovanj, prvo v Lenartu 2002 , drugo v Logatcu 2005 in leta 2008 v Novi Gorici. Redno se udeležujemo tudi tekmovanj in prvenstev v tujini.

Leta 2003 smo se predstavili na svetovnem parketu v Badaloni, leta 2005 smo prvič tekmovali na svetovnem nivoju v Ameriki.

Leta 2006 pa smo že  prvič v zgodovini Slovenije na 27. Svetovnem twirling prvenstvu in III. International cup WBTF, v Rimu osvojili medalje z doseženim 3. mestom v skupinah nivo B in prve točke  na Svetovnem prventvu z uvrstitvijo para na 9. mesto!

Leta 2009 so naše tekmovalke na International Cup v Sydneju v Avstraliji osvojile kar 4 zlate in eno srebrno medaljo, ob drugih dobrih usvrstitvah!

Ponovno smo bili uspešni na International Cup na Floridi avgusta 2011 z dvema srebrnima medaljama, ena  za solo in ena za par, ter uvrstitev skupine v finale ter  dobre nastope in uvrstitve vseh udeleženk iz Lenarta, Logatca, Nove Gorice in Pirana.  www.wbtf.org

Leta 2012, na Svetovnem prvenstvu WBTF je MTZS ekipa za Slovenijo priborila skupno uvrstitev v twirlingu na 7. mestu na svetu!

Uvrstitev para junior na 4. mesto in skupine na 6. mesto ter odlične uvrstitve posameznic med svetovno elito twirlinga je presenetila marsikoga , vendar je to rezultat dobrega dela zveze, članov in tekmovalk ter njihovih trenerjev.

S to uvrstitvijo smo za Slovenijo priborili pravico, da se naše tekmovalke udeležijo prvih Svetovnih iger WDSF/WBTF, septembra 2013 na Kitajskem v Kaoshingu.

Tudi mažorete so prvo medaljo v solo dosegle leta 2008, leta 2009 na Evropskem mažoretnem prvenstvu v Franciji ponovno uspešno zastopale Slovenijo in našo zvezo ter osvojile  zlato in srebro v solo in parih ter  številne vrhunske uvrstitve mažoretnih skupin, prav tako leta 2010 in ponovno 2011 v Zagrebu.

V letu 2012 pa so slovenske mažorete ponovno presenetile in poleg  ponovno osvojenih medalj v solo in parih mažoret prvič v zgodovini osvojile kar 2. krat drugo mesto- srebro v kategoriji skupin.

Uspehi na mednarodnem nivoju so se ponovili tudi leta 2013 in leta 2014, ko so tekmovalke Slovenije z odličnimi uvrstitvami ekipe MTZS med svetovno elito twirlerjev uvrstile Slovenijo  na skupno odlično 8.mesto v svetu twirlinga! Velik uspeh je bil dosežen tudi na Evropskem pokalnem twirling prvenstvu v Nemčiji s  skupno osvojenimi 9 medaljami za Slovenijo, od tega  kar 3 zlate, 4 srebrne (od teh Maša Kovač srebro v kategoriji Freestyle senior W) in 2 bronasti ter številne druge dobre uvrstitve vseh 25 tekmovalcev , je več kot odličen uspeh slovenske ekipe!

Prav tako so bili več kot odlični dosežki mažoret na EMA Evropskem mažoretnem prvenstvu v Romuniji 2015 saj so ponovno osvojile kar 12 medalj. od tega 4 zlate, 3 srebrne in 5 bronastih.

Vsi ti uspehi dokazujejo dobro strokovno delo in usmeritev naše zveze, ter so nagrada za vztrajno in prizadevno delo društev in tekmovalcev ter vaditeljev, mentoric in trenerjev.  Pridružite se nam tudi vi!

Vabimo vas, da se nam pridružite ali si ogledate naša tekmovanja in prvenstva!

Oglej si: http://www.youtube.com/watch?v=tUCuRFHCWNE

Z mažoretnim in twirling pozdravom!

PRAVILNIK O TEKMOVANJIH IN PRVENSTVIH  MTZS(V kratkem bo objavljen nov pravilnik za 2019 z novimi kategorijami)

/povzetek bistvenih določb/ Competition RuleBook  ( some basic articles)/

SPLOŠNO

Prijavnina za tekmovanje, prvenstvo ali srečanje v organizaciji MTZS se določi vsakokrat ob razpisu in se zbira na računu MTZS.

Prijavnina za nečlane zveze je dvakratni znesek določen za člane MTZS.

V primeru, da se društvo ali klub ne udeleži prvenstva ali tekmovanja, na katerega se prijavi, mu izvajalec ni dolžan vrniti prijavnine.

Izvajalec vrne 50% prijavnine društvu za prijavljeno kategorijo v primeru, da tekmovalci v posamezni kategoriji ne morejo nastopiti zaradi:

 1. bolezni tekmovalca
 2. smrti tekmovalca
 3. višje sile

Tekmovanje ali prvenstvo v posamezni kategoriji se lahko izvede samo takrat, kadar so prijavljene najmanj tri tekmovalke oziroma trije tekmovalci, trije pari ali tri skupine (v nadaljevanju: tekmovalci).

39.člen

Par se v primeru različne starosti tekmovalcev uvrsti v višjo starostno kategorijo.

Starost tekmovalk v posamezni starostni kategoriji (v disciplini mažoret) lahko v skupini odstopa navzgor ali navzdol tako, da število tekmovalk, starejših ali mlajših, ne odstopa več kot za  40% od predpisane starosti za kategorijo v kateri tekmujejo.

V primeru, da je število starejših in mlajših članov skupine enako, torej vsakih 50%, skupina tekmuje v starejši starostni kategoriji 

Kadar poteka tekmovanje skupin po različnih starostnih kategorijah, lahko tekmovalno skupino sestavljajo le tekmovalci ali tekmovalke iz najbližjih sorodnih starostih kategorij, le iz prve naslednje starejše ali mlajše starostne kategorije npr. kadeti in juniorji, juniorji in seniorji.

39. a člen

V skupini  prijavljeni v posamezno kategorijo na državnem tekmovanju je lahko največ 25 % članov ali članic s tujim državljanstvom, ki pa morajo biti tudi članice društva za katerega tekmujejo.

Enako pravilo velja v primeru uvrstitve posamezne skupine na mednarodno tekmovanje.

V kategorijah solo in pari lahko na državnem tekmovanju  za slovenska društva  tekmujejo le državljani Slovenije.

48. člen

Pritožbe na ocene sodnikov niso možne. Ostale pripombe in pritožbe sprejema 5 minut po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji delegat MTZS.

Delegat na predlog organizatorja, izvajalca, udeležencev tekmovanja ali sodnikov izreče disciplinski ukrep v primeru:

 • uporabljene napačne glasbe za nastop,
 • nepravilne sestave tekmovalnih skupin,
 • zamujenega nastopa,
 • namernega neupoštevanja vrstnega reda in urnika vaj ali nastopov,
 • namernega oviranja drugih tekmovalcev,
 • namernega motenja sodnikov,
 • neprimernega vedenja, ki škodi ugledu MTZS, tekmovalcev ali društev in klubov.

 

Disciplinski ukrepi so glede na vrsto in težo kršitve lahko: javni opomin, prepoved tekmovanja, odvzem doseženega mesta in priznanja oz. nagrade, medalje ali pokala.

49. člen

Vsako društvo, klub in posameznik ali njihov spremljevalec, se je dolžan seznaniti s pravilnikom tekmovanja, upoštevati vsa njegova določila in načela ter jih upoštevati in izvajati v času, ko sodeluje kot tekmovalec, trener, sodnik, funkcionar ali drug spremljevalec ali udeleženec na tekmovanju ali prvenstvu .

50. člen

Vsi tekmovalci, trenerji sodniki, funkcionarji zvez in društev ter klubov, ki se udeležujejo prvenstev in tekmovanj MTZS, morajo spoštovati ta pravilnik, se po njem ravnati  in upoštevati antidopinški kodeks in Pravilnik o antidopingu MTZS ter priznavati avtoriteto Nacionalne antidoping komisije in njene postopke.

 

Med tekmovanjem posameznega tekmovalca, para ali skupine ni dovoljeno slikanje z uporabo bliskavice. Uradne posnetke, za arhiv MTZS in prodajo društvom in drugim zainteresiranim, posname snemalec, ki ga odobri UO MTZS.

 DISCIPLINA MAŽORETE

Osnovni korak je korakanje, dovoljena je uporaba tudi drugih plesnih tehnik.

Obvezen je pozdrav pred vsakim nastopom oziroma pred in po izvedbi koreografije.

Za mažorete je obvezna uporaba palice in izvajanje različnih elementov s palico.

Za pom-pom skupine je obvezna uporaba dveh  pom-pom-ov (cofov).

 

 1.1. KATEGORIJE V DISCIPLINI MAŽORETE:

 • SOLO
 • PAR
 • Basic Strut/ Osnovni  korak
 • MALA MAŽORETNA SKUPINA – od 6 do 12 tekmovalk
 • VELIKA MAŽORETNA SKUPINA – od 13 tekmovalk dalje
 • SKUPINA POM – POM – od 6 tekmovalk dalje  

Tekmovanje v tej disciplini poteka za skupine v dveh delih, v paradi in figurativi, ter za posameznice v solo in parih.

1.Spremeni se dolžina proge in čas nastopa:

-Proga, po kateri poteka parada, je dolga 60 m in široka najmanj 6m. To progo je potrebno prehoditi ob glasbi v največ  2 minutah.

2.- Tudi za pom-pom skupine  je uvedeno tekmovanje v figurativi in  v paradi, torej velja tudi za pom- pom skupine proga v dolžini 60m  in čas 2 minuti.

3. STAROSTNE  KATEGORIJE / šteje se starost  na dan 1.1. v letu tekmovanja/   so se spremenile že za leto 2011 in ostajajo:_

 • KADETINJE  (do vključno 11 let )
 • JUNIORKE     (od 12 let do 14 let)
 • SENIORKE     (od 15 let dalje).

4. BASIC STRUT :

Tekmovalci do vključno 10. leta starosti.

 

2.3.9.1. STAROSTNE KATEGORIJE ZA PARE

   • KADET (do vključno 11 let),
   • JUNIOR (od 12 do 17 let),
   • SENIOR (od 18 let do 21 let),
   • ODRASLI (od 22 let in več).
 •  

4. Pozorno si oglejte tudi opise zahteve za (koreografije in) oblačila:

Oblačila tekmovalk v disciplini mažorete morajo biti primerna za mažoretni nastop. Lahko so uniforme ali pa druga oblačila, ki morajo dajati vtis uniforme.

Uniforma je lahko sestavljena iz krila, suknjiča, brezrokavnika, telovnika, primerne majčke ali dresa (v smislu bodija), primerne obutve ( škornjev) in pokrivala. Vse v stilu in prirejeno za mažoretni nastop. Ni priporočljivo uporabljati oblačil za vsakdanjo rabo. Vsa oblačila se nosijo tako, da ne razgaljajo  kože in da  primerno zakrivajo intimne dele ženskega telesa.

Tekmovalke v kategorijah solo mažorete in mažoretni par lahko tekmujejo ali nastopajo v uniformi svoje  skupine oziroma društva (priporočljivo), ali drugi primerni uniformi ali oblačilu, ki daje vtis uniforme.

Vse tekmovalke discipline mažorete, oziroma njihova društva ali klubi, morajo delegatu pred tekmovanjem predložiti izjavo, da so tekmovalke zdrave in lahko tekmujejo, da so nezgodno zavarovane in da  spoštujejo  protidopinška pravila.

UDELEŽBA NA MEDNARODNIH PRVENSTVIH

Za sodelovanje na  mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih veljajo mednarodna pravila.

Upravni odbor na predlog SO določi z razpisom za državno prvenstvo, kdaj se uvrstitev na državnem prvenstvu šteje tudi za uvrstitev na mednarodno tekmovanje ali mednarodno srečanje.

Na mednarodna tekmovanja se lahko skupine uvrstijo na podlagi mednarodnih pravil tekmovanja  katerega  se bodo udeležili.

DISCIPLINA TWIRLING

V disciplini baton twirling šport, (v nadaljevanju: twirling) je obvezna uporaba palice z izvajanjem predpisanih elementov iz različnih nivojev zahtevnosti tehnike palice in zahtevnosti telesnih gibov, naštetih v opisu kategorij in v razpredelnici  po posameznih nivojih zahtevnosti.

V twirlingu se za posameznike v obveznem programu po posameznih nivojih in starostnih kategorijah izvede predtekmovanje iz telesnih gibov, elementov s palico in kratkega programa, in polfinale iz solo programa po nivojih zahtevnosti, ne glede na število prijav.

Za tekmovanje v obveznih elementih s palico se izžreba lista A ali B za posamezen nivo zahtevnosti istega dne, kot poteka žrebanje štartne liste, o čemer se nemudoma obvesti vse prijavljene na tekmovanje.

Oblačila tekmovalk in tekmovalcev (v nadaljevanju: tekmovalcev) morajo biti primerna in usklajena z glasbo in koreografijo, priporočamo športni pridih oblačil.

Vsi tekmovalci discipline twirling, oziroma njihova društva ali klubi, morajo delegatu pred tekmovanjem predložiti izjavo, da so tekmovalci zdravi in lahko tekmujejo, da so nezgodno zavarovani in da  spoštujejo protidopinška pravila.

1. ZA NIŽJE NIVOJE (začetna nivoja  NIVO C1,  C2 in C3) lahko poda pisno izjavo iz prejšnjega odstavka (pri registraciji tekmovalcev) odgovorna oseba društva ali kluba.

To določilo velja  tudi za tekmovalce v Basic Strut.

2. Za VIŠJE NIVOJE (Nivo B, Nivo A in Elitni nivo) pa morajo tekmovalci obvezno ob registraciji pokazati  poleg izjave odgovorne osebe društva ali kluba tudi  originalna zdravniška potrdila.

2.1. KATEGORIJE V DISCIPLINI TWIRLING :

 •  SOLO
 • SOLO DVE PALICI
 • SOLO TRI PALICE
 •  DANCE TWIRL
 • ARTISTIC TWIRL
 •  PROSTI PROGRAM (FREESTYLE)
 • SHORT PROGRAM
 • ELITE COMPULSORIES
 • Basic Twirl
 • PAR
 • ARTISTIC PAR
 • SKUPINA (TEAM,/GROUP)
 • Group NEW Concept

35. člen

2.2. NIVOJI ZAHTEVNOSTI za individualne kategorije

 • NIŽJI NIVOJI:

– NIVO  C 1,  C 2,  C 3.

 •  VIŠJI NIVOJI:

– NIVO B, A in  NIVO ELITE .

 

2.3.2. SOLO DVE PALICI

Tekmovalka ali tekmovalec tekmuje sam z dvema palicama. Palici morata biti ves čas v gibanju.

Tekmuje se samo s prosto sestavo programa, v katerem morajo biti upoštevana pravila kot za solo program z eno palico. Torej se pri sestavi in izvajanju koreografije upošteva pravilna tehnika obvladovanja dveh palic, metov, rol in kontaktov, pravilni telesni gibi ter skladnost in smiselnost izvajanja ter čim manjša izraba prostora.

Tekmovalci si pri sestavi koreografij pomagajo z navodili iz priloge 6 – Dve palici (Two Baton), ki je v prilogi tega pravilnika.

 

2.3.2.1. TEKMUJE SE PO NASLEDNJIH NIVOJIH ZAHTEVNOSTI:

 

NIŽJI NIVOJI

– SOLO 2 PALICI PROSTI PROGRAM- prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica in navodila prilogi 6).

 

VIŠJI NIVOJI :

NIVO  B

– SOLO 2 PALICI PROSTI PROGRAM- prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica in navodila prilogi 6).

NIVO A

– SOLO 2 PALICI  PROSTI PROGRAM – prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica in navodila prilogi 6).

NIVO ELITE

– SOLO 2 PALICI  PROSTI PROGRAM – prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica in navodila v prilogi 6).

 

2.3.2.2. GLASBA

Glasba je za vse tekmovalce enaka in traja 1 min 30 sek.

 

2.3.2.3. STAROST

Starostnih omejitev ni, vsi tekmovalci tekmujejo v eni starostni kategoriji.

2.3.2. SOLO TRI PALICE

 

Tekmovalka ali tekmovalec tekmuje sam s tremi palicami. Palice morajo biti ves čas v gibanju.

 

Tekmuje se samo s prosto sestavo programa, v katerem morajo biti upoštevana pravila kot za solo program z eno palico. Torej se pri sestavi in izvajanju koreografije upošteva pravilna tehnika obvladovanja treh palic, metov, rol in kontaktov, pravilni telesni gibi ter skladnost in smiselnost izvajanja ter čim manjša izraba prostora.

2.3.2.1. TEKMUJE SE PO NASLEDNJIH NIVOJIH ZAHTEVNOSTI:

2.3.2.1.1. VIŠJI NIVOJI :

NIVO  B

– SOLO 3 PALICE PROSTI PROGRAM- prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica).

NIVO A

– SOLO 3 PALICE  PROSTI PROGRAM – prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica).

NIVO ELITE

– SOLO 3 PALICE  PROSTI PROGRAM – prosta sestava (za pomoč glej prilogo razpredelnica).

2.3.2.2.GLASBA

Glasba je za vse tekmovalce enaka in traja 1 min 30 sek.

 

 

2.3.11.2. STAROSTNE KATEGORIJE ZA SKUPINE

 •  NIŽJI NIVOJI
  • KADETI (do vključno 11 let),
  • JUNIOR( od 12 do 16 let),
  • SENIOR (od 17 let do 20 let).
 • VIŠJI NIVOJI ni starostnih kategorij

 

2.3.5. PROSTI PROGRAM (Freestyle)

 

Tekmovalka ali tekmovalec nastopa sam.

Tekmovanje poteka na nižjem in višjih nivojih in  po različnih nivojih zahtevnosti.

Program mora vsebovati  pravilno tehniko obvladovanja palice, mete, role in kontaktni material, telesne gibe in  plesno tehniko po različnih nivojih zahtevnosti ter je sestavljen in izvajan v skladu z izbrano glasbo.

Pri sestavi in izvajanju koreografije se upoštevajo osnovna pravila o pravilni sestavi Freestyle programa, kot je skladnost izvajanja in gibanja z glasbo, izvirnost, izraznost ter čim večjo izrabo prostora, kar je pogoj za višjo oceno.

Izvedba nedovoljenega giba  bo kaznovana oz. se bodo kazenske točke odštele od skupne ocene (velja za vse kategorije-solo, pare in skupine!!! nižji nivo, srednji in napredni nivo ).

Tekmovanje poteka na štirih različnih nivojih zahtevnosti (NIVO (C3), NIVO B, NIVO A in ELITE NIVO), ki so opredeljeni v RAZPREDELNICI, ki je priloga 4 k originalu tega pravilnika.

 

2.3.5.1. TEKMUJE SE PO NASLEDNJIH NIVOJIH ZAHTEVNOSTI:

 

2.3.5.1.1.   NIŽJI NIVO (C3)

 

– telesni gibi – A razreda MTZS

– obvezni elementi s palico  – A razreda

– PROSTI PROGRAM (Freestyle) – za pomoč glej prilogo RAZPREDELNICA

 

2.3.5.1.1.1. STAROSTNE KATEGORIJE

 • KADET (do vključno 11 let),
 • JUNIOR (od 12 do 17 let),
 • SENIOR (od 18 let in več),

 

2.3.5.1.1.2. DOLŽINA GLASBE

 • Kadeti in Junior od 1min 30 sek do 2 min
 • Senior in Odrasli od 2 min do 2 min 30 sek

 

2.3.5.1.2.   VIŠJI NIVOJI

 

(SREDNJI) NIVO B

– telesni gibi – AA razreda MTZS

– obvezni elementi s palico  – AA razreda

– PROSTI PROGRAM (Freestyle) – za pomoč glej prilogo RAZPREDELNICA.

 

(NAPREDNI) NIVO A

– telesni gibi – AAA razreda MTZS

– obvezni elementi s palico  – AAA razreda

– PROSTI PROGRAM (Freestyle) – za pomoč glej prilogo RAZPREDELNICA.

ELITE NIVO

 

JUNIOR:

– telesni gibi – ELITE razreda MTZS

– obvezni elementi s palico – ELITE razreda

– PROSTI PROGRAM (Freestyle) – za pomoč glej prilogo RAZPREDELNICA.

 

SENIOR:

SHORT PROGRAM,

– PROSTI PROGRAM (Freestyle) – za pomoč glej prilogo RAZPREDELNICA.

 

2.3.5.1.2.1. STAROSTNE KATEGORIJE

 

 • KADET (do vključno 11 let),
 • JUNIOR (od 12 do 17 let),
 • SENIOR (od 18 let in več),

 

2.3.5.1.2.2. DOLŽINA GLASBE

 

 • Kadeti in Junior od 1min 30 sek do 2 min
 • Senior in Odrasli od 2 min do 2 min 30 sek

Za prekoračitev časa se dodelijo kazenske točke. Dovoljeno odstopanje od minimalnega oz. maksimalnega časa je 10 sek.

2.3.9. PAR

Tekmujeta dve tekmovalki, dva tekmovalca ali mešano, tekmovalka in tekmovalec.

Tekmovanje parov poteka na ŠTIRIH težavnostnih nivojih: NIŽJEM in TREH VIŠJIH.

V primeru premalo prijavljenih parov v A ALI Elite nivo se nivoja združita.

Tekmovalni program para, prijavljenega v nižjem nivoju, mora vsebovati obvezne telesne gibe in  twirling elemente navedene za nižje nivoje zahtevnosti, prijavljeni na višje nivoje pa tudi  iz razpredelnice za višje nivoje, kot je  razvidno iz podrobnejših opisov nivojev, ki so priloga 4 tega pravilnika pod nazivom RAZPREDELNICA.

Pri sestavi koreografije je potrebno upoštevati predvsem skladnost gibanja z glasbo, izvirnost ter čim večjo izrabo prostora, ki je pogoj za višjo oceno.

2.3.9.1. STAROSTNE KATEGORIJE ZA PARE

 

 • NIŽJI NIVO (C1, C2, C3)
 • KADET (do vključno 11 let),
 • JUNIOR (od 12 do 17 let),
 • SENIOR (od 18 let in več)

 

 • VIŠJI NIVO (B, A, NIVO ELITE)
 • JUNIOR (od 12 do 17 let),
 • SENIOR (od 18 let in več)

 

2.3.9.2. DOLŽINA GLASBE

 • Kadeti in Junior od 1min 30 sek do 2 min
 • Senior in  Odrasli od 2 min do 2 min 30 sek

 

 Podrobnejši opisi nivojev so priloga 4  pravilnika pod nazivom RAZPREDELNICA.

NOVO:

V kategoriji SOLO in DANCE TWIRL  C1. in C2. NIŽJI NIVO z doseženo končno oceno:

 –        3,5 in več tekmovalec osvoji ZLATO MEDALJO

–        3,0 – 3,49 tekmovalec osvoji SREBRNO MEDALJO

–        2,99 – 2,5 tekmovalec osvoji BRONASTO MEDALJO

–        2,49 in manj tekmovalec prejme PRIZNANJE.

1. V letu 2012 se je  uvedel tudi prosti program (Freestyle) tudi za NIŽJI NIVO in za leto 2014 je sprejeta sprememba – NIVO C3 Free Style Nižji Nivo: kjer poteka tekmovanje na način:

-telesni gibi – A razreda MTZS in – obvezni elementi s palico  – A razreda

-ter – PROSTI PROGRAM (Freestyle) – za pomoč glej prilogo pravilnika RAZPREDELNICA, kjer so opisani nivoji in omejitve za nižje nivoje.

DOLŽINA GLASBE :Kadeti in Junior od 1min 30 sek do 2 min

 • Senior in Odrasli od 2 min do 2 min 30 sek

Dance Twirl

Poteka na  NIVOJU C 1 in C2 zahtevnosti, vsi tekmovalci tekmujejo na isto glasbo in z isto koreografijo.

Starostnih omejitev ni, vsi tekmovalci tekmujejo v eni starostni kategoriji.

Za končno oceno se  upošteva ocena obveznega  DANCE TWIRL programa.

Glede na dosežene točke bodo tekmovalci osvojili:

–        ZLATO MEDALJO,

–        SREBRNO MEDALJO,

–        BRONASTO MEDALJO in/ali

–        PRIZNANJE.

 

PARI             IN ARTISTIC PAR

2.3.9.1. STAROSTNE KATEGORIJE ZA PARE

 •  NIŽJI NIVO (C1, C2, C3)
  • KADET (do vključno 11 let),
  • JUNIOR (od 12 do 17 let),
  • SENIOR (od 18 let do 21 let),
  • ODRASLI (od 22 let in več).
 •  VIŠJI NIVO (B, NIVO ELITE)
  • JUNIOR( od 12 do 16 let),
  • SENIOR (od 17 let in več),

 2.3.9.2. DOLŽINA GLASBE ZA PARE

Kadeti in Junior od 1min 30 sek do      2 min

Senior      in  Odrasli od 2 min do 2 min 30 sek

2.3.10.3. DOLŽINA GLASBE ZA ARTISTIC PARE

DOLŽINA 1 minuta  40 sek,   je predpisana, za vse enaka.

 

2.3.11. SKUPINA

Skupina je lahko sestavljena mešano iz tekmovalk in tekmovalcev ali samo iz tekmovalk ali tekmovalcev.

Tekmovanje med skupinami poteka na  NIŽJEM in  na 3  VIŠJIH nivojih. Program skupine, prijavljene na nižji nivo, mora vsebovati obvezne telesne gibe in twirling elemente iz nižjega nivoja. Skupine, ki tekmujejo na katerem od treh  višjih nivojev, pa tudi elemente iz višjega nivoja   kot je razvidno iz podrobnejših opisov nivojev, ki so priloga 4 tega pravilnika pod nazivom  RAZPREDELNICA.

V primeru premalo prijavljenih skupin v A in Elite nivo se lahko nivoji združijo.

Pri sestavi koreografije je potrebno upoštevati osnovna pravila za prosti program kot so skladnost gibanja z glasbo, izvirnost ter čim večjo izrabo prostora, ki je pogoj za višjo oceno.

 

2.3.11.1. TEKMUJE SE PO NASLEDNJIH NIVOJIH:

 

Na  NIŽJEM NIVOJU glej razpredelnica priloga 4.

 

NA VIŠJIH NIVOJIH:

NIVO B

prosta sestava za pomoč glej prilogo 4. razpredelnica .

 

NIVO A

prosta sestava za pomoč glej prilogo 4. razpredelnica .

 

ELITE NIVO

prosta sestava za pomoč glej prilogo 4. razpredelnica.

 

2.3.11.2. ŠTEVILO ČLANOV V SKUPINI

 

NIŽJI NIVO:

 

 • MALA SKUPINA (TEAM):

od 5 do 9 tekmovalk ali tekmovalcev

 

 • VELIKA SKUPINA (GROUP):

od 10 tekmovalk ali tekmovalcev dalje

 • NOV KONCEPT VELIKA SKUPINA (GROUP NEW CONCEPT):

VIŠJI NIVOJI:

 

 • MALA SKUPINA (TEAM):

od 5 do 9 tekmovalk ali tekmovalcev

 

 • VELIKA SKUPINA (GROUP):
 • in
  • NOV KONCEPT VELIKA SKUPINA (GROUP NEW CONCEPT):

od 10 tekmovalk ali tekmovalcev dalje

 

 

2.3.11.3. STAROSTNE KATEGORIJE ZA SKUPINE

 

 • NIŽJI NIVO
 • KADET (do vključno 11 let),
 • JUNIOR (od 12 do 17 let),

–  SENIOR (od 18 let in več)

VIŠJI NIVO- ni starostnih kategorij

 

Glej še določbe o starostni sestavi skupin v poglavju V.SKUPNO OBEMA DISCIPLINAMA, 39.člen!

2.3.11.4. DOLŽINA GLASBE:

 

NIŽJI NIVOJI: 2,00 – 3,00 min

VIŠJI NIVOJI: 3,00 – 3,30 min

 

Glej še udeležba na mednarodnih tekmovanjih in prvenstvih!

 

39. člen

 

3.1. STAROST

 

Starost tekmovalk  v disciplini mažorete, se upošteva na dan 01.01. tekočega leta, v katerem je tekmovanje.

V disciplini twirling se v nižjem nivoju upošteva starost tekmovalca ali tekmovalke, ki jo dopolni v letu, ko poteka tekmovanje, v višjem nivoju pa se upošteva starost tekmovalca ali tekmovalke  na datum 11. avgust 2015.

Par se v primeru različne starosti tekmovalcev uvrsti v višjo starostno kategorijo.

Starost tekmovalk v posamezni starostni kategoriji lahko v skupini odstopa navzgor ali navzdol tako, da število tekmovalk, starejših ali mlajših, ki tekmujejo na prizorišču, ne odstopa več kot za  40% od predpisane starosti za kategorijo v kateri tekmujejo. Število se zaokroža navzdol, kar pomeni na primer: število  6,9 pomeni 6 oseb (6 oseb lahko odstopa).

V primeru, da je število starejših in mlajših članov skupine enako, torej vsakih 50%, skupina tekmuje v starejši starostni kategoriji.

Kadar poteka tekmovanje skupin po različnih starostnih kategorijah, lahko tekmovalno skupino sestavljajo le tekmovalci ali tekmovalke iz najbližjih sorodnih starostih kategorij, le iz prve naslednje starejše ali mlajše starostne kategorije npr. kadeti in juniorji, juniorji in seniorji.

V primeru kontrole starosti morajo tekmovalci imeti dokument, s katerim lahko dokažejo  svojo identiteto in svojo starost.

39.a člen

V skupini  prijavljeni v posamezno kategorijo na državnem tekmovanju je lahko največ 25 % članov ali članic s tujim državljanstvom, ki pa morajo biti tudi članice društva za katerega tekmujejo.

Enako pravilo velja v primeru uvrstitve posamezne skupine na mednarodno tekmovanje.

V kategorijah solo in pari lahko na državnem tekmovanju  za slovenska društva  tekmujejo le državljani Slovenije.

40.člen

 

3.2. REZERVNI TEKMOVALCI

 

V obeh disciplinah lahko društva in klubi do roka določenega za zadnji dan prijave na tekmovanje v kategoriji skupine prijavijo rezerve. Le v izjemnih primerih in v primeru višje sile lahko strokovni odbor naknadno odobri zamenjavo rezervne tekmovalke ali tekmovalca.

 

Štartnina se  plača tudi za prijavljene rezerve.

V disciplini twirling lahko skupine prijavijo največ dve rezervi, v disciplini mažorete pa glede na število članic v posamezni tekmovalni skupini in sicer:

 

– do 12 članic = največ  2 rezervi

– od 13 do 16 članic  = največ 3 rezerve

– 17 članic in več = največ  4 rezerve

 

V disciplini mažorete pari lahko prijavijo eno rezervo, v disciplini twirling, kategoriji pari pa lahko pri mešanem paru prijavijo dve rezervi.

2. Uvedle so se kazenske točke za padec palice: ( po vzoru sprememb na WBTF) PADEC palice je, ko palica »zapusti roko« in nato zadene tla. Če je palica V ROKI, ko se dotakne tal, to ni padec palice. Od ocene se za vsak padec odšteje

ZA POSAMEZNIKE in ARTISTIC PAR

 0,1 kazenske točke

Za NIŽJE NIVOJE   – 0,01 točke

ZA PARE in SKUPINE:

– 1 kazenska točka

– ZA NIŽJI NIVO  -0,1 TOČKE

Poleg tega velja kot  je v pravilniku:

2.4.2. KAZENSKE TOČKE

Za izvajanje elementov, ki na nižjih nivojih niso dovoljeni, se za vsak nedovoljen element pri kategorijah posameznikov odbije – 0,5 kazenske točke, pri parih in skupinah (TEAM-ih in GROUP-ah) pa – 5 kazenskih točk.

3. Spremeni se način upoštevanja ocene za določitev uvrstitve :

2.4.1.1. SOLO

Za končno oceno tekmovalca v obveznem SOLO programu se upoštevajo ocene:

–          25% telesni gibi in in elementi s palico,

–          75% solo program (polfinalni oz. finalni).

2.4.1. 2. PROSTI PROGRAM ( Free Style) JUNIOR VIŠJI NIVO:

Za končno oceno tekmovalca se upoštevajo ocene:

–          25% telesni gibi in elementi s palico

–          75% PROSTI PROGRAM (FREESTYLE).

2.4.1.3. PROSTI PROGRAM ( Free Style ) SENIOR

Za končno oceno tekmovalca se upoštevajo:

–          25% kratki program (SHORT PROGRAM),

–          75% PROSTI PROGRAM (FREESTYLE).

STAROST TEKMOVALCEV  /starost v letu poteka tekmovanja/

2.3.5.1.2.1. STAROSTNE KATEGORIJE

 •  KADETI (do vključno 11 let),
 • JUNIOR( od 12 do 16 let),
 • SENIOR (od 17 let do 20 let),
 • ODRASLI (od 21 let in več).

 

Strokovni odbor v programu tekmovanja določi izvedbo predtekmovanja in polfinala (razen v kategoriji Basic Strut), v primeru velikega števila prijav v posamezni kategoriji. Predtekmovanje se izvede v mesecu januarju, polfinale in  četrtfinale pa v  mesecu marcu, in sicer;

 • samo finalno tekmovanje, če je prijavljenih do 8,
 • polfinale in finale, če je prijavljenih od 9 do 16  ,
 • predtekmovanje, polfinale, finale,če je prijavljenih od 17 do 31, ( ali 8 v finale ostali konsolidacija)
 • predtekmovanje, četrtfinale, polfinale in finale, če je prijavljenih 32 in več.

 

V TWIRLINGU (Baton twirling šport) se za posameznike v obveznem programu po posameznih nivojih in starostnih kategorijah izvede predtekmovanje iz telesnih gibov, elementov s palico in kratkega programa, in polfinale iz solo programa po nivojih zahtevnosti, ne glede na število prijav.

Za tekmovanje v obveznih elementih s palico se izžreba lista A ali B za posamezen nivo zahtevnosti istega dne, kot poteka žrebanje štartne liste, o čemer se nemudoma obvesti vse prijavljene na tekmovanje.

Datum za potek predtekmovanja, četrtfinala  in polfinala se določi najkasneje do sredine decembra prejšnjega leta za državno prvenstvo, ki bo potekalo naslednje leto.

V kategoriji skupine poteka samo polfinale in/ali finale (pri obeh disciplinah), polfinale se izvede en dan pred finalom.

UVRSTITVE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA IN PRVENSTVA

Za sodelovanje na  mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih veljajo mednarodna pravila.

Uvrstitev se določi na podlagi uvrstitve na državnem prvenstvu ali na kvalifikacijah in v skladu z mnenjem Strokovnega odbora MTZS na podlagi določenih kriterijev(doseženih točk).

Prvenstev in tekmovanj na svetovnem nivoju /WBTF International cup in World championships/ se ne morejo udeležiti tekmovalke ali tekmovalci mlajši od 12 let.

Comments are closed.