Pravila

28 februarja, 2021

Nada Skuk
Predsednica MTZS

Dobrodošli na spletni strani Mažoretne in twirling zveze Slovenije! V izdelavi je  nova spletna stran, ki bo postavljena v kratkem.

Welcome at our web site. In short time we will have a new web site!

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci naše  spletne strani, dovolite, da vam na kratko predstavim našo zvezo.

V Radečah, 9. maja 2001, smo društva iz Cerknice, Horjula, Logatca, Laškega, Radeč, Trebnjega in Trbovelj, na ustanovni skupščini uresničili, kar smo razmišljali le nekaj mesecev pred tem, ustanovili smo zvezo društev, s katero smo si zastavili cilj,  razvijati klasično mažoretno dejavnost in baton twirling šport.
Z veseljem in zadovoljstvom se spominjamo vsakega leta posebej, vsakega skupnega dogodka, sestanka, tekmovanja, od ustanovitve »naše zveze« dalje. Vsakič se je prijetno sestati, srečati s prijatelji in prijateljicami, pa čeprav tudi tekmujemo med seboj. Vedno so srečanja pristna, vesela, ker nas druži skupno veselje do plesa s palico in ker smo postali dobri prijatelji! S ponosom se lahko ozremo na skupno prehojeno pot, na razvoj zveze in na dosežke naših tekmovalk v tem času! Ob svečanem praznovanju 10. obletnice delovanja smo se marca 2011 na slavnostni skupščini zahvalili ustanoviteljem in najbolj aktivnim članom ter podpornikom in sodelavcem zveze.

Med našimi člani so najstarejša mažoretna in twirling društva v Sloveniji, kot sta društvo iz Logatca in Nove Gorice, ki sta začetnika mažoret v Sloveniji in se ukvarjajo z mažoretno in twirling dejavnostjo že preko 45. let.

Skozi vsa leta prilagajamo postopno razvoj twirlinga in mažoret mednarodnim pravilom naše krovne zveze WBTF, pri tem upoštevamo tudi sposobnosti in zmožnosti naših članov. Pred kratkim, v letu 2019, so bile uvedene nove kategorije v obeh disciplinah, nekaj sprememb je tudi v pravilniku 2020/21.

Veseli smo, da se je pod okriljem WBTF  na tekmovanju Grand Prix vključujejo tudi mažorete!

In s čim se ukvarjamo?

O tem se lahko prepričate na naših prvenstvih in tekmovanjih, ko se zberejo vsako leto najboljši iz Slovenije!
Mažoretna dejavnost obsega klasično in novejše oblike koreografij, slikovite figurative na primerno glasbo ob izvajanju elementov z mažoretno  palico, mete, rolanje, kontakti in dodajanjem raznih plesnih tehnik in telesnih gibov  V nekaterih kategorijah tekmujejo lahko dekleta in fantje.
Mažorete so bile v preteklosti le dekleta v značilnih uniformah, po katerih smo  jih prepoznali in so bile  značilne za vsako društvo. Z novimi kategorijami se uvaja enakopravna možnost tudi moškim in  spreminjajo ter  prilagajajo se tudi oblačila. Tudi pri mažoretni disciplini smo uvedli obvezne programe in več stopenj za začetnike. Tekmuje se v solo, parih in skupinah..
Baton twirling šport združuje znanje baletnih tehnik, gimnastike in plesa na različno glasbo z izvajanjem zahtevnih predpisanih elementov s posebno twirling palico, visoke mete in rolanje na različnih delih telesa, v solo, parih ali skupinah. V tem športu tekmujejo dekleta in fantje v športnih dresih in kostumih ter primernih plesnih copatih na parketu v športnih dvoranah.

Izobražujemo trenerke, trenerje, mentorice  in sodnike
Naše mažorete in športnike baton twirlinga trenirajo strokovno usposobljene trenerke twirlinga in klasične mažoretne dejavnosti. Nacionalne sodnice  in sodniki  se usposabljajo po programu izobraževanja na nacionalnih in mednarodnih seminarjih ter sodijo na nacionalnih in regionalnih prvenstvih in tekmovanjih.
Za člane in članice organiziramo številne seminarje in usposabljanja, najbolj zanimivi in obiskani so Tabori MTZS, ki jih že vrsto leto organiziramo v jesenskem času, zadnja leta v Podčetrtku.

Včlanjeni smo v mednarodne organizacije
Od leta 2001 do 2015 smo bili člani Evropske mažoretne zveze, EMA, od leta 2003, ko smo se prvič v Španiji predstavili na svetovnem nivoju pa smo tudi polnopravna članica Svetovne zveze twirlinga, WBTF.  Od 17. decembra 2013 smo člani OKS_ združenja športnih zvez Slovenije. Od leta 2012 naša predsednica zastopa Slovenijo v Evropski komisiji WBTF, ki je pristojna za področje twirling športa v Evropi. Novembra 2013 je bila ustanovljena nova Svetovna Unija IBTF, katere člani smo, saj sta se  povezali dve svetovni twirling zvezi  WBTF in WFNBTA.

Organiziramo prvenstva

Leta 2020 je potekalo jubilejno, 20. prvenstvo, ki pa se je zaradi epidemije novega korona virusa moralo žal zaključiti že marca. V Zadnjem letu so se naše aktivnosti preselile na spletne medije.

MTZS ima izdelan Pravilnik tekmovanja in prvenstev MTZS ( v nadaljevanju najpomembnejše določbe povzete), ki vsebuje poleg splošnih in organizacijskih pravil tudi priloge, ki vsebujejo natančne opise obveznih programov ter opise obveznih elementov s palico in telesnih (baletnih) gibov.

Že od leta 2000 se naša društva redno udeležujejo Evropskih mažoretnih tekmovanj in se vedno dobro uvrstijo. Tako so mažorete tekmovale že na Češkem, V Angliji, na Poljskem, Hrvaškem, Slovaškem, v Romuniji ,  Italiji, v BiH, v Črni Gori in Franciji.
Naša zveza je organizirala že več Twirling open tekmovanj, prvo v Lenartu 2002 , drugo v Logatcu 2005 in leta 2008 v Novi Gorici. Redno se udeležujemo tudi tekmovanj in prvenstev v tujini.

Leta 2003 smo se predstavili na svetovnem parketu v Badaloni, leta 2005 smo prvič tekmovali na svetovnem nivoju v Ameriki.

Leta 2006 pa smo že  prvič v zgodovini Slovenije na 27. Svetovnem twirling prvenstvu in III. International cup WBTF, v Rimu osvojili medalje z doseženim 3. mestom v skupinah nivo B in prve točke  na Svetovnem prventvu z uvrstitvijo para na 9. mesto!

Leta 2009 so naše tekmovalke na International Cup v Sydneju v Avstraliji osvojile kar 4 zlate in eno srebrno medaljo, ob drugih dobrih usvrstitvah!

Ponovno smo bili uspešni na International Cup na Floridi avgusta 2011 z dvema srebrnima medaljama, ena  za solo in ena za par, ter uvrstitev skupine v finale ter  dobre nastope in uvrstitve vseh udeleženk iz Lenarta, Logatca, Nove Gorice in Pirana.  www.wbtf.org

Leta 2012, na Svetovnem prvenstvu WBTF je MTZS ekipa za Slovenijo priborila skupno uvrstitev v twirlingu na 7. mestu na svetu!

Uvrstitev para junior na 4. mesto in skupine na 6. mesto ter odlične uvrstitve posameznic med svetovno elito twirlinga je presenetila marsikoga , vendar je to rezultat dobrega dela zveze, članov in tekmovalk ter njihovih trenerjev.

S to uvrstitvijo smo za Slovenijo priborili pravico, da se naše tekmovalke udeležijo prvih Svetovnih iger WDSF/WBTF, septembra 2013 na Kitajskem v Kaoshingu.

Tudi mažorete so prvo medaljo v solo dosegle leta 2008, leta 2009 na Evropskem mažoretnem prvenstvu v Franciji ponovno uspešno zastopale Slovenijo in našo zvezo ter osvojile  zlato in srebro v solo in parih ter  številne vrhunske uvrstitve mažoretnih skupin, prav tako leta 2010 in ponovno 2011 v Zagrebu.

V letu 2012 pa so slovenske mažorete ponovno presenetile in poleg  ponovno osvojenih medalj v solo in parih mažoret prvič v zgodovini osvojile kar 2. krat drugo mesto- srebro v kategoriji skupin.

Uspehi na mednarodnem nivoju so se ponovili tudi leta 2013 in leta 2014, ko so tekmovalke Slovenije z odličnimi uvrstitvami ekipe MTZS med svetovno elito twirlerjev uvrstile Slovenijo  na skupno odlično 8.mesto v svetu twirlinga! Velik uspeh je bil dosežen tudi na Evropskem pokalnem twirling prvenstvu v Nemčiji s  skupno osvojenimi 9 medaljami za Slovenijo, od tega  kar 3 zlate, 4 srebrne (od teh Maša Kovač srebro v kategoriji Freestyle senior W) in 2 bronasti ter številne druge dobre uvrstitve vseh 25 tekmovalcev , je več kot odličen uspeh slovenske ekipe!

Prav tako so bili več kot odlični dosežki mažoret na EMA Evropskem mažoretnem prvenstvu v Romuniji 2015 saj so ponovno osvojile kar 12 medalj. od tega 4 zlate, 3 srebrne in 5 bronastih.

Vsi ti uspehi dokazujejo dobro strokovno delo in usmeritev naše zveze, ter so nagrada za vztrajno in prizadevno delo društev in tekmovalcev ter vaditeljev, mentoric in trenerjev.  Pridružite se nam tudi vi!

Vabimo vas, da se nam pridružite ali si ogledate naša tekmovanja in prvenstva!

Trenutne aktivnosti so pbjavljene na FB strani: Mažoretna in twirling zveza Slovenije ter na Instagramu MTZS.

Z mažoretnim in twirling pozdravom!

PRAVILNIK O TEKMOVANJIH IN PRVENSTVIH  MTZS (sprejet je bil nov pravilnik za 2019 in kasneje tudi za  2020 z novimi kategorijami)

POZOR!UO MTZS je zaradi epidemije sprejel Sklepe o spremembah oz. razveljavitvah nekaterih členov pravilnika ter  o spremembi programa MTZS in državnega prvenstva za 2021 in preložitvi razpisa na kasnejši čas.

/povzetek bistvenih določb/

Competition RuleBook  ( some basic articles)/

SPLOŠNO

Prijavnina za tekmovanje, prvenstvo ali srečanje v organizaciji MTZS se določi vsakokrat ob razpisu in se zbira na računu MTZS.

Prijavnina za nečlane zveze je dvakratni znesek določen za člane MTZS.

V primeru, da se društvo ali klub ne udeleži prvenstva ali tekmovanja, na katerega se prijavi, mu izvajalec ni dolžan vrniti prijavnine.

Izvajalec vrne 50% prijavnine društvu za prijavljeno kategorijo v primeru, da tekmovalci v posamezni kategoriji ne morejo nastopiti zaradi:

 1. bolezni tekmovalca
 2. smrti tekmovalca
 3. višje sile

Tekmovanje ali prvenstvo v posamezni kategoriji se lahko izvede samo takrat, kadar so prijavljene najmanj 2 tekmovalke oziroma tekmovalci, 2 para ali 2 skupini (v nadaljevanju: tekmovalci).

Tekmovalci v nižjih kategorijah in nivojih prejmejo priznanja, v višjih in starejših kategorijah pa tudi medalje.

Par se v primeru različne starosti tekmovalcev uvrsti v višjo starostno kategorijo.

Starost tekmovalk v posamezni starostni kategoriji (v disciplini mažoret) lahko v skupini odstopa navzgor ali navzdol tako, da število tekmovalk, starejših ali mlajših, ne odstopa več kot za  40% od predpisane starosti za kategorijo v kateri tekmujejo.

V primeru, da je število starejših in mlajših članov skupine enako, torej vsakih 50%, skupina tekmuje v starejši starostni kategoriji 

Kadar poteka tekmovanje skupin po različnih starostnih kategorijah, lahko tekmovalno skupino sestavljajo le tekmovalci ali tekmovalke iz najbližjih sorodnih starostih kategorij, le iz prve naslednje starejše ali mlajše starostne kategorije npr. kadeti in juniorji, juniorji in seniorji.

Tekmovalcem se podelijo pokali ali medalje in priznanja za prva tri osvojena mesta, od četrtega do osmega mesta pa se podelijo priznanja. V kategorijah do nivoja C3 vsi tekmovalci prejmejo priznanja glede na ocene.

V skupini  prijavljeni v posamezno kategorijo na državnem tekmovanju je lahko največ 25 % članov ali članic s tujim državljanstvom, ki pa morajo biti tudi članice društva za katerega tekmujejo.

Enako pravilo velja v primeru uvrstitve posamezne skupine na mednarodno tekmovanje.

V kategorijah solo in pari lahko na državnem tekmovanju  za slovenska društva  tekmujejo le državljani Slovenije.

46. člen

Pritožbe na ocene sodnikov niso možne. Ostale pripombe in pritožbe sprejema 5 minut po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji delegat MTZS.

Delegat na predlog organizatorja, izvajalca, udeležencev tekmovanja ali sodnikov izreče disciplinski ukrep v primeru:

 • uporabljene napačne glasbe za nastop,
 • nepravilne sestave tekmovalnih skupin,
 • zamujenega nastopa,
 • namernega neupoštevanja vrstnega reda in urnika vaj ali nastopov,
 • namernega oviranja drugih tekmovalcev,
 • namernega motenja sodnikov,
 • neprimernega vedenja, ki škodi ugledu MTZS, tekmovalcev ali društev in klubov.

Disciplinski ukrepi so glede na vrsto in težo kršitve lahko: javni opomin, prepoved tekmovanja, odvzem doseženega mesta in priznanja oz. nagrade, medalje ali pokala.

47. člen

Vsako društvo, klub in posameznik ali njihov spremljevalec, se je dolžan seznaniti s pravilnikom tekmovanja, upoštevati vsa njegova določila in načela ter jih upoštevati in izvajati v času, ko sodeluje kot tekmovalec, trener, sodnik, funkcionar ali drug spremljevalec ali udeleženec na tekmovanju ali prvenstvu .

48. člen

Vsi tekmovalci, trenerji sodniki, funkcionarji zvez in društev ter klubov, ki se udeležujejo prvenstev in tekmovanj MTZS, morajo spoštovati ta pravilnik, se po njem ravnati  in upoštevati antidopinški kodeks in Pravilnik o antidopingu MTZS ter priznavati avtoriteto Nacionalne antidoping komisije in njene postopke.

Med tekmovanjem posameznega tekmovalca, para ali skupine ni dovoljeno slikanje z uporabo bliskavice. Uradne posnetke, za arhiv MTZS in prodajo društvom in drugim zainteresiranim, posname snemalec, ki ga odobri UO MTZS.

 DISCIPLINA MAŽORETE

Tekmovanje v disciplini mažorete poteka v 11 različnih kategorijah. Tekmovanje poteka za SKUPINE, POSAMEZNIKE IN PARE MAŽORET.

V kategorijah osnovni korak, začetni korak,  mini traditional, traditional, parade corps, exhibition corps in entertainment corps lahko tekmujejo fantje in dekleta.

V kategorijah solo mažorete in par mažorete  lahko tekmujejo samo dekleta.

26.člen

Vsi tekmovalci discipline mažorete, oziroma njihova društva ali klubi, morajo delegatu pred tekmovanjem predložiti izjavo, da so tekmovalke ali tekmovalci  zdravi in lahko tekmujejo, da so nezgodno zavarovani in da spoštujejo  protidopinška pravila. To določilo velja  tudi za tekmovalce v  kategorijah osnovni korak in začetni korak.

KATEGORIJE:

 • OSNOVNI KORAK
 • ZAČETNI KORAK
 • SOLO MAŽORETA
 • PAR MAŽORETE
 • MINI TRADITIONAL
 • VELIKA SKUPINA TRADITIONAL
 • MALA SKUPINA PARADE CORPS
 • VELIKA SKUPINA PARADE CORPS
 • MALA SKUPINA EXHIBITION CORPS
 • VELIKA SKUPINA EXHIBITION CORPS
 • VELIKA SKUPINA ENTERTAINMENT CORPS

SPLOŠNA PRAVILA ZA VSE KATEGORIJE:

Pozdrav na začetku je obvezen in se izvede pred glasbo,razen pri kategoriji osnovni korak, kjer se pozdrav izvede na glasbo (opis programa v prilogi št. 8 tega pravilnika).

Pozdrav na koncu je obvezen in se izvede po koncu glasbe.

Čas glasbe se začne s prvo noto in konča z zadnjo noto glasbe.

Prihod in odhod na parket sta kratka in brez glasbe. Prihod ne sme trajati več kot 2min, odhod ne več kot 1min (izjema je entertainment corps, kjer odhod ne sme biti daljši od 1min 30 sekund).

AKROBATIKA V MAŽORETNIH KATEGORIJAH NI DOVOLJENA (izjema je le kategorija entertainment corps)

Za mažorete je obvezna uporaba palice in izvajanje različnih elementov s palico.

UDELEŽBA NA MEDNARODNIH PRVENSTVIH

Za sodelovanje na  mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih veljajo mednarodna pravila.

Upravni odbor na predlog SO določi z razpisom za državno prvenstvo, kdaj se uvrstitev na državnem prvenstvu šteje tudi za uvrstitev na mednarodno tekmovanje ali mednarodno srečanje.

Na mednarodna tekmovanja se lahko skupine uvrstijo na podlagi mednarodnih pravil tekmovanja  katerega  se bodo udeležili.

DISCIPLINA TWIRLING

V disciplini baton twirling šport  je obvezna uporaba palice z izvajanjem predpisanih elementov iz različnih nivojev zahtevnosti tehnike palice in zahtevnosti telesnih gibov, naštetih v opisu kategorij in v razpredelnici  po posameznih nivojih zahtevnosti.

MTZS z razpisom prvenstva ali tekmovanja vsakokrat določi nivoje zahtevnosti in kategorije znotraj te discipline, v katerih se izvede tekmovanje.

Neparna leta, ko poteka pokal WBTF (WBTF International Cup):  npr.2019, 2021 itd.:

1.dan praviloma: vsi nivoji za kategorije solo, solo 2 palici, solo 3 palice, artistic twirl, artistic pair

2.dan praviloma: vsi nivoji za kategorije freestyle, pari, skupine (npr.Team, Group, Artistic Group)

Parna leta, ko poteka svetovno prvenstvo WBTF  (WBTF World Championships):  npr. 2020, 2022 itd).:

1.dan praviloma: vsi nivoji za kategorije solo, solo 2 palici, solo 3 palice, pari

2.dan praviloma: vsi nivoji za kategorije freestyle, skupine (npr.Team, Group, Artistic Group)

Oblačila tekmovalk in tekmovalcev (v nadaljevanju: tekmovalcev) morajo biti primerna in usklajena z glasbo in koreografijo, priporočamo športni pridih oblačil.

Vsi tekmovalci discipline twirling, oziroma njihova društva ali klubi, morajo delegatu pred tekmovanjem predložiti izjavo, da so tekmovalci zdravi in lahko tekmujejo, da so nezgodno zavarovani in da  spoštujejo protidopinška pravila, za višje nivoje tudi zdravniška potrdila.

 KATEGORIJE V DISCIPLINI TWIRLING :

 • OSNOVNI, ZAČETNI in SREDNJI TWIRL (SOLO STANDARD 1,2 in 3)
 • SOLO
 • SOLO DVE PALICI
 • SOLO TRI PALICE
 • ARTISTIC TWIRL
 • ARTISTIC PAIR
 • MINI FREESTYLE (MALI PROSTI PROGRAM)
 • FREESTYLE (PROSTI PROGRAM)
 • PAR
 • GROUP NIŽJI NIVO IN ARTISTIC GROUP (VELIKA SKUPINA)
 • TEAM (MALA SKUPINA)

34. člen       NIVOJI ZAHTEVNOSTI (velja za individualne kategorije) NIŽJI NIVOJI:

 • OSNOVNI, ZAČETNI in SREDNJI TWIRL (SOLO STANDARD 1,2 in 3)
 • NIVO C: SOLO, SOLO 2 PALICI, FREESTYLE, PAR , TEAM IN  GROUP

VIŠJI NIVOJI:

 • NIVO B,
 • NIVO A,
 • NIVO ELITE.

V nivoju ELITE  v starostni kategoriji senior in odrasli moški in ženske tekmujejo ločeno.

Podrobnejši opisi nivojev so v razpredelnici, v  prilogi pravilnika številka 4 .

Glej še udeležba na mednarodnih tekmovanjih in prvenstvih!

UVRSTITVE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA IN PRVENSTVA

Za sodelovanje na  mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih veljajo mednarodna pravila.

Comments are closed.