STROKOVNI KADRI

avgust 2nd, 2017

USPOSABLJANJE SODNIKOV

Nove  nacionalne sodnice, začetnice SO opravile seminar in izpit 16.6.2012:

Ingrid Čemas, Kranj

Ivana Jana Potočnik, Piran

Lea Ribič, Trebnje

Urška Šebat, Krško

Mojca Jakop, Žalec

Za nacionalne sodnike začetnike so opravili  seminar in izpit 2015:

 

Tina Gorkič, Logatec

Urša Lazar, Lucija

Nastja Keršič, Sl.Bistrica

Manuela Koglot, Solkan

Valentina Pomberg, Lenart

Nives Toroš, Nova Gorica

Polona Turk, Cerknica

 

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V

TWIRLINGU IN MAŽORETAH

 

Diplomanti -trenerji so:

Anita Omerzu, dipl.trener plesa

Leon Omerzu, dipl.trener športne gimnastike

Na I. stopnji so opravili specialni del seminarja in izpita ter tudi splošni del na Fakulteti za šport in pridobili naziv: VADITELJI/CA MTZS

Sara Bevčar, Solkan

Valentina Buh, Horjul

Ingrid Čemas, Kranj

Barbara (Čuk)Novina, Logatec

Tina Kramberger, SP.Duplek

Tina Gorkič, Logatec

Izpit za splošni del na Fakulteti za šport so opravili še:

Leta 2014:

Živa Kovač, Nova Gorica

Leta 2015: vse iz Horjula:

Nastja Bozovičar

Neža Čepon

Karin Samotorčan

Nastja Samotorčan

Sara Vrhovec

Potrdilo za Specialni del, leta 2011,za naziv VADITELJ oz. PRIPRAVNIK za VADITELJA MTZS:

Jasna Blaj, Radeče

Meta Brudar, Jesenice

Valentina Buh, Horjul

Špela Drobnič, Cerknica

Maxime Emeršič, Pernica

Nežka Lazar, Piran

Sara Ros, Piran

Mateja Vizjak, Ruše

Urška Zupan, Radovljica

Nastja Keršič, Sl.Bistrica

Mojca Jakop, Žalec

Naziv pridobijo tudi tekmovalke:

Kristina Ilić, Sara Pečkaj, Živa Kovač

Naziv pridobijo predavatelji in vodstvo/aktivni funkcionarji:

Nada Skuk, Vera Tratnik, Zdenka Troha, Majda Marguč, Darja Korelec, Barbara (Čuk) Novina, Tadeja Rozman, Mojca Smodiš, Tjaša Skuk

 

Comments are closed.