STROKOVNI KADRI

27 februarja, 2021

V letu 2020 so uspešno opravile izpit za sojenje novih standard solo programov in Mini Freestyle:

Barbara Novina, Vera Tratnik, Polona Turk, Živa Nur Kranjec in Manca Zgonec.

V letih 2017 in 2018 so uspešno opravile izpit za sojenje disciplin/ kategorij MTZS:

SARA BEVČAR – sojenje twirling nivo 3 in solo 2 palici nižji nivo

– sojenje Basic Twirl-a

– sojenje mažoret

INGRID ČEMAS – sojenje twirling nivo 3

– sojenje Basic Twirl-a

–  sojenje mažoret

TINA GORIČ – sojenje twirling nivo 3

– sojenje Basic Twirl-a

–  sojenje mažoret

SANDA BEVČAR _ sojenje Basic Twirl in BS

POLONA TURK  –   sojenje Basic Twirl in BS

MEDNARODNI IN NACIONALNI SODNICI_ Mažoret in Twirlinga sta:

Anita Omerzu Tome, dipl.trener plesa

Barbara Novina

USPOSABLJANJE SODNIKOV

Nove  nacionalne sodnice, začetnice SO opravile seminar in izpit 16.6.2012:

Ingrid Čemas, Kranj

Ivana Jana Potočnik, Lucija , nivo 1 twirling in BS

Za nacionalne sodnike začetnike so opravili  seminar in izpit 2015:

Tina Gorkič, Logatec

Urša Lazar, Lucija

Nastja Keršič, Sl.Bistrica

Manuela Koglot, Solkan

Valentina Pomberg, Lenart

Nives Toroš, Nova Gorica

Polona Turk, Cerknica

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V

TWIRLINGU IN MAŽORETAH

Certifikat za opravljen izpit za učenje twirlinga po sistemu WBTF  “Coaches Level 1” sta avgusta 2018 v ZDA  dobili:

Maša Kovač

Živa Kovač

Diplomanti -trenerji so:

Anita Omerzu, dipl.trener plesa

Leon Omerzu, dipl.trener športne gimnastike

Na I. stopnji so opravili specialni del seminarja in izpita ter tudi splošni del na Fakulteti za šport in pridobili naziv:

VADITELJI/CA MTZS

Sara Bevčar, Solkan

Valentina Buh, Horjul

Ingrid Čemas, Kranj

Barbara Novina, Logatec

Tina Kramberger, SP.Duplek

Tina Gorkič, Logatec

Izpit za splošni del na Fakulteti za šport so opravili še:

Leta 2014:

Živa Kovač, Nova Gorica

Leta 2015: vse iz Horjula:

Nastja Bozovičar

Neža Čepon

Karin Samotorčan

Nastja Samotorčan

Sara Vrhovec

Potrdilo za Specialni del, leta 2011,za naziv VADITELJ oz. PRIPRAVNIK za VADITELJA MTZS:

Meta Brudar, Jesenice

Valentina Buh, Horjul

Špela Drobnič, Cerknica

Maxime Emeršič, Pernica

Nastja Keršič, Sl.Bistrica

Naziv pridobijo tudi tekmovalke:

Kristina Ilić, Sara Pečkaj, Živa Kovač

Naziv pridobijo predavatelji in vodstvo/aktivni funkcionarji:

Nada Skuk, Vera Tratnik, Zdenka Troha, Barbara  Novina,  Mojca Smodiš, Tjaša Skuk

Comments are closed.